Praxe průběžná rozšiřující 2 TPČ-T - supervize (4)

17. březen 2022 14:30 – 16:00

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost