Katedra praktické teologie

Praktická teologie je aplikací všech částí celého teologické práce na život církve. Je aktualizací odborné teologické práce ve vztahu k životu církve, postavení církve ve světě a vztahu církve ke světu. V praktické teologii dochází k aplikaci biblického bádání, k použití výtěžků systematické teologie, k uplatnění etických principů i ke stálému porovnávání současné situace s církevními dějinami. Někteří proto nazývají praktickou teologii – teologií aplikovanou.

Důraz na misii je jedinečným příspěvkem ETS teologickému vzdělávání v České republice. V misiologii jde o průsečík biblického pověření církve ke službě ve světě, předávání a komunikování evangelia slovy i činy přes hranice kultur a reflexe dějin i současnosti misie.

Témata vypsaných absolventských prací katedry najdete zde.

O rozvoj této katedry do roku 2011 pečoval ThDr. Pavel Černý, Th.D., který o misiologii pověděl:

Pokud jde o misiologii, pak jsem přesvědčen, že musí být v centru všech aplikací biblického poselství na církev a její poslání ve světě. Církev nemůže být bez misie (evangelizace a sociální služby) a v měnícím se světě musí stále znovu reflektovat směr, náplň a použité způsoby své služby.

Vedoucí katedry

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Zástupce v. k.

Bc. David Novák, M.Th.

Členové katedry

ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Mgr. Lucie Endlicherová
Ing. Daniel Fajfr, M.Th.
Ing. Petr Geldner
Ing. Tomáš Grulich, M.Th.
prof. PhDr. Jan Hábl, PhD.
Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T.
Mgr. et Mgr. Marek Janovský
Ing. Petr Kadlec, DiS.
Ing. Radomír Kalenský
Ing. Michal Klesnil
ThDr. et Mgr. Šimon Konečný, Th.D.
PhDr., Ing. Tibor Máhrik, PhD.
Daniel Matulík, DiS.
Ing. Tomáš Medek
Curt Mobley
Ing. Lubomír Ondráček
Mgr. Johana Ondráčková
Mgr. Pavel Paluchník, Ph.D.
Mgr. Marta Pasková, DiS.
MgA. Lukáš Pavlíček
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.
Ing. Miloš Poborský
Ing. Petr Raus
Lucie Soljaková, dipl. um.
Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS.
Mgr. Dana Staňková, DiS.
Mgr. David Symon, Ph.D.

Předměty katedry