Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P - supervize [A] (2)

22. leden 2022 12:15 – 14:45

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost