Katedra pastorace a psychologie

Pastorace vyučovaná na ETS navazuje na dlouhodobou tradici křesťanské péče o lidi. Vychází z křesťanského biblického pohledu na člověka, jeho problém a biblická teologická východiska k jeho řešení.

Zároveň spojuje teologické předpoklady s psychologickými poznatky integračním modelem. Program pastorace spojuje jak znalosti, tak dovednosti a zahrnuje osobní, profesní i duchovní formování studentů. Více o pastoraci…

Katedru v minulosti vedli:

Vedoucí katedry

PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.

Zástupce v. k.

Mgr. Dana Staňková, DiS.

Členové katedry

David Beňa, lic. theol.
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
PhDr. Pavla Cimlerová
Daniel R. Green, Ph.D.
Mgr. Marek Macák
Mgr. Ester Miffková
Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D.
PhDr. Soňa Třísková