Úvod do sociologie - soustředění

2. prosinec 2022 09:30 – 18:30

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost