Katedra sociální práce

Katedra sociální práce si klade za cíl pomoci studentům získat praktické znalosti, dovednosti a profesní identitu. Studenty připravujeme pro výkon sociální práce ve veřejné správě, soukromém sektoru i v neziskových organizacích.

Možnosti budoucího uplatnění absolventů oboru jsou široké, např. sociální odbory při obecních či městských úřadech, správa sociálního zabezpečení, zdravotnická zařízení a služby, sociální služby, sociální práce ve vězeňství, sociální práce ve výchovných ústavech či dětských domovech, pastorační práce v církvi, misijních organizacích a na mnoha dalších místech.

Specifikem studia programu sociální práce na ETS je provázanost s pastoračními a teologickými obory, kde si studenti mohou kromě povinných vybrat i volitelné předměty nad rámec studia sociální práce. Studenti všech programů se mohou společně účastnit mnoha dobrovolných duchovních programů.

Rozvíjíme také kontakty s předními českými i zahraničními odborníky formou týdenních studijních soustředění, kterými školní rok začíná i končí.

Škola je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. To samo o sobě zaručuje kvalitu výuky.

Nabízíme i další profesní rozvoj nejen našim absolventům prostřednictvím kurzů, akreditovaných MPSV. Více viz Vzdělávací institut ETS.

Témata vypsaných absolventských prací katedry najdete zde.

Vedoucí katedry

Mgr. Michaela Veselá

Zástupce v. k.

Mgr. Monika Havlíčková

Členové katedry

Tereza Anderssonová
Mgr. Jana Dobišová Zemanová
Mgr. Bc. Libor Duchek
Mgr. Tereza Halasová, Ph.D.
Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D.
Mgr. Barbora Knížková
Mgr. Ester Miffková
MUDr. Petra Mizurová
Bc. David Novák, M.Th.
Mgr. Irena Pouchlá
JUDr. David Ptáček
Mgr. Alena Rousková, DiS.
Mgr. Dana Staňková, DiS.
Bc. Johana Vraštilová

Předměty katedry