Praxe průběžná úvodní 1 TPČ-P

24. listopad 2022 14:30 – 16:00

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost