Praxe průběžná specializační 1 PSP [A] (3) - supervize

8. prosinec 2022 14:30 – 16:00

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost