Pastorační témata: sexualita a identita 2023 [A] (11) - Dalimil Staněk

13. listopad 2023 08:30 – 16:00

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost