Praxe průběžná 1 TPČ-P 2023 - Supervize praxe

23. listopad 2023 14:30 – 16:00

Zdroje
  • Učebna č. 101 - konferenční místnost