Střípky z mého online studia

Loni koncem května jsem se rozhodoval pro studium teologie a Evangelikální teologický seminář byl pro mě celkem jasnou volbou. Do prvního ročníku jsem nicméně vstupoval s pocitem nejistoty. Nepocházím totiž z věřící rodiny – uvěřil jsem teprve před čtyřmi lety. Obával jsem se, že mí spolužáci budou mnohem dál a já budu ve všem zaostávat. Hned první den jsem však viděl, že mezi takovými lidmi, jací na ETS jsou, mi bude opravdu dobře. Kolektiv našeho prvního ročníku, ale konečně i celé školy je opravdovým požehnáním. Je ohromující vidět, jak Bůh pracuje v životech každého z nás a prohlubuje naše vzájemné vztahy. Bál jsem se, co nastane, až koronavirová opatření omezí možnost vzájemného setkávání.

Po přechodu do distanční výuky přestalo být nadále možné trávit společné chvíle v učebnách. Dost mě to zlomilo. Obával jsem se, že výuka přes online platformy mě nebude dostatečně motivovat, abych pokračoval ve studiu. Byly to však zase vztahy mezi námi, které mě ohromně povzbudily – s nadějí ve svém srdci, že se přeci jen brzy znovu shledáme, a s vírou v Boží svrchovanost nad současnou situací, jsem znovu nabyl sil a chuť pokračovat.

Ačkoliv jsme všichni v obtížné situaci a mnohdy je těžké vidět byť i jen jiskřičku světla, je to právě studium, co ve mně zapaluje novou a hlubší radost ze čtení Bible. Mezi jinými předměty je mi zejména Úvod do Nového zákona ohromnou pomocí. Tou největší věcí, co mi ETS nyní dává, je především síla dobou distanční procházet –jednak skrze vyučované předměty, ale také díky otevřenosti jednotlivých vyučujících. Jen tak jsem schopen si neustále připomínat jednu podstatnou pravdu, a sice že nejsou žádná omezení ani nic viditelného ani neviditelného, co by zpřetrhalo vztah mezi námi a Bohem, který je s námi ve všem, co děláme, a který nám dává sílu.

Je to i jedna z věcí, za které se modlím – aby nám všem, jak studentům, tak učitelům, Bůh připomínal, že s Ním není nic nemožné, a že jakkoli se nám zdá tato situace náročná, On je nad ní. Díky tomu můžeme do dalších dní vstoupit s vírou, že žádné utrpení ani bolest netrvá věčně. Kéž nás Bůh i nadále posiluje a je nám milostiv!

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184