Dopadlo to dost jinak

Z jaké rodiny pocházíš? Měl jsi věřící rodiče?

Pocházím z věřící rodiny. Tatínek evangelík, maminka baptistka. Dědeček byl kazatelem v ČCE, CB i BJB, takže jsem měl ekumenické kořeny.

Můžeš nám prozradit něco o tvém hledání Boha? Jak jsi uvěřit?

Moje hledání Boha bylo velice usnadněno upřímnou a opravdovou vírou rodičů, čtyř starších sourozenců i širší rodiny. Evangeliu jsem jasně rozumně, a svůj život jsem Kristu vydal v sedmi letech. Bylo to po evangelizačním večeru v Církvi bratrské v Olomouci, kdy mě můj otec vedl k pokání a modlitbě přijetí Pána Ježíše Krista.

Co tě vedlo k rozhodnutí studovat na ETS?

V šestnácti letech jsem prožil jasné Boží povolání ke studiu Božího slova, službě mládeži a následně kázání evangelia. Rozhodoval jsem se mezi ETF a ETS. Doufal jsem, že rozhodnou přijímačky, ale vzali na mě na obě školy, a tak v září jsem obešel obě školy, a rozhodlo rodinné prostředí a jasné evangelikální vyučování a duchovní vedení na ETS.

Máš nějakou vzpomínku na ETS, o kterou se s námi rád podělíš?

Vzpomínek je mnoho. Jsou to vzpomínky na vyučující, kteří mě formovali, studenti napříč ročníků, se kterými jsme tvořili „pražskou rodinu,“ zvláště při setkání na privátech nebo na škole v přírodě. Velmi vzácné vzpomínky mám i na mnohá společenství, která jsem s chutí navštěvoval, zvlášť první semestr. Po prvním semestru mi vysvědčení ukázalo, že kromě programů každý večer v nějakém sboru, je mou prioritou úspěšně zvládnout studium.

Ale rád vzpomínám i na cesty vlakem, které jsem často využíval k rozhovorům o Bohu. Cestující neměli kam utéct…

Pro jakou službu ses vlastně na ETS připravoval? Do jaké služby jsi myslel, že tě Bůh vede?

Myslel jsem na službu kazatele v BJB, ale naskytla se ještě mezistanice. Prožil jsi zde nějaké „přesměrování“, nebo „utvrzení“ toho, co jsi bral jako své povolání?

V posledním ročníku se otevřelo místo vedoucího odboru mládeže BJB. Před absolutoriem jsem byl zvolen na tuto tenkrát neplacenou funkci. Rozhodl jsem se jít do toho naplno, a začal jsem shánět sponzory. Pán Bůh otevřel cestu, a po 4 měsících na pracovním úřadě jsem mohl vstoupit do této služby, kde jsem z Boží milosti sloužil 8 let.

Jakou službu máš v církvi dnes?

Nyní jsem skoro devět let kazatelem v olomouckém sboru baptistů. Tato služba není jednoduchá, ale z Boží milosti mi přináší také velkou radost a naplnění.

Která je tvá oblíbená kniha Bible a proč?

Mám velice rád knihu Skutků svatých apoštolů. Rád sleduji radosti a zápasy první církve. Je pro mě inspirací. Včetně 29 kapitoly, kterou tvoříme…

Jakým způsobem odpočíváš?

Mám své koníčky, hlavně hudbu a tvorbu webových stránek.

Jak se promítá to, co ses naučil na ETS ve tvém životě a službě? Co dalšího tě po ETS v životě zformovalo?

Velmi silně mě ovlivnilo další studium teologie. Pokračoval jsem už při práci s mládeží ještě sedm let studiem praktické teologie na Institutu pro biblická studia TCM v Rakousku.

Další událost byla konference mládeží BJB, CB a KřSb v Litomyšli, kde jsem spolu se sestrou „Agnes“ z CB Pardubice sloužil přímluvami u večerní evangelizační výzvy. Tam přeskočila jiskra, a za pár měsíců jsme měli první rande. Před sedmi lety jsme měli svatbu a jsme Pánu vděčni jeden za druhého, náš vztah a tři krásné děti.

Co nemáš rád? Co tě dokáže „vytočit“, nebo „rozladit“ a co ti pomáhá k vítězství?

Pomluvy v církvi, třeba za rouškou „modliteb.“ Když někdo nechce, aby se za něj modlil celý sbor (protože to, co prožívá, je osobní), neměli bychom to šířit dál. Co bys rád vzkázal sourozencům v Kristu, kteří studují na ETS teď? Využijte tento vzácný čas, už se nikdy nevrátí. ETS, tedy vyučující, duchovní a rodinná atmosféra, mi pomáhali při přípravě na službu hlasatele evangelia. Vřele doporučuji všem, kteří to se služ- bou Pánu a církvi myslí opravdově. Děkujeme ti za ochotu a čas, který jsi věnoval našim otázkám a přejeme ti srdce, které doká- že naslouchat Bohu.

Ptala se Rút Dvořáková

Petr Coufal, M.Div.

Coufalpetr

Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9  •  Zobrazit na mapě  •  Bankovní účet: 2800129338/2010  •  IČ: 41690184