Pastorační a komunikační dovednosti pro pracovníky v sociálních službách

Seminář “Pastorační a komunikační dovednosti pro pracovníky v sociálních službách” se zaměřuje na zvýšení komunikačních dovedností pracovníků s ohledem na celistvý rozměr člověka (tělo-duši-ducha). Duševní a duchovní stav je podstatnou součástí a hlavním faktorem ovlivňující somatický stav klienta, přesto pracovníci v přímé péči s oblastí duchovních (spirituálních) potřeb neumí dostatečně pracovat. Schopnost porozumění základním pastoračním zásadám, schopnosti přiblížení se k duchovnímu rozměru klienta a získání vhledu do problematiky pastorační práce, napomůže pracovníkům naplňovat celé spektrum potřeb klienta. Seminář přináší účastníkům informace i praktická cvičení, která jim napomohou získat a osvojit si základní dovednosti pro práci na poli pastorační péče. Cílem je umožnit rozvoj pastorační práce ve všech sociálních službách i u poskytovatelů, kde zatím není kvalifikovaný pastorační a duchovní personál. Napomůže tak získání elementárních dovedností a šetrnému zacházení s klienty a jejich náboženským vyznáním. Seminář se věnuje i častým tématům pastorační práce jako jsou pojmy smíření, odpuštění, přijetí či tabuizovaná témata jako je odlišná sexualita, osamělost, úzkost, strach z neznámého, strach ze smrti atd.

Profil absolventa - cílové kompetence:

Absolvent získá ucelené odborné informace o tématu pastoračního doprovázení, jeho významu v životě věřícího člověka, jeho zásadách a možnosti využití i u klientů bez náboženského vyznání. Naučí se pracovat s tabuizovanými tématy, či tématy odpuštění, smíření a přijetí. Zefektivní své komunikační dovednosti, získá nové pohledy na práci s klienty a naučí se všímat spirituálních potřeb klienta, které bude moci začlenit do individuálního plánování. Ujasní si svou roli v komunikaci s klientem v oblasti pastorační péče. Prostřednictvím praktických cvičení a nácviků získá dovednosti vedení obtížných rozhovorů, netradičních situací. V praktické části semináře nebudou chybět ani příklady dobré praxe přenositelné do další práce pracovníka, stejně tak i kazuistické případy a možnost sdílení dobré/špatné praxe či intervize konkrétních kazuistik.

Seminář je vhodný pro pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky a ostatní profese v sociálních službách (např. pastorační pracovníci, aktivizační pracovníci, asistenti…).