Syndrom vyhoření

Seminář „Syndrom vyhoření“ je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky i další pracovníky v sociální službě. Základním předpokladem pro práci s lidmi je schopnost oprostit se od únavy, napětí, frustrace a stresu. Stres a s ním spojený syndrom vyhoření patří v oblasti poskytování sociálních služeb mezi významné faktory ovlivňující výkon pracovníků, jejich schopnost udržet kvalitu služby a zamýšlet se nad etickými rozměry sociální práce. Cílem semináře je naučit účastníky aktivně předcházet únavě a stresu, umět se stresorům nejen vyhýbat, ale účinně s nimi pracovat tak, aby nemuselo docházet ke spuštění syndromu vyhoření. Účastníci získají schopnost rozpoznání prvních symptomů syndromu vyhoření u sebe či svých spolupracovníků a získají povědomí o možnostech pomoci a podpory v počátečních fázích syndromu. Hlavním smyslem semináře je nepodceňovat symptomy a příznaky symptomu vyhoření u pracovníků v sociálních službách, a nabídnout účastníkům adekvátní a účinné způsoby jak preventivních opatření (primárních i sekundárních), aby se mohli vyhnout dopadům pramenícím z vyčerpání organismu, a ztráty zájmu o povolání.

Profil absolventa - cílové kompetence:

Absolvent semináře se seznámí se základy psychologie týkající se stresu, frustrace a syndromu vyhoření, teoretické základy budou prokládány zkušenostmi z praxe. Dále získá povědomí o dopadech neřešení prvotních fází syndromu vyhoření, a zároveň získá i možnosti podpory a pomoci pro člověka v různých stádiích syndromu vyhoření. Velká část semináře je určena preventivním aktivitám zaměřeným na zvládání stresu a zvýšení psychické odolnosti absolventů, které jim mohou pomoci vyhýbat se stresorům a  spouštěčům únavy či jim výrazně napomohou získat dovednosti k odbourávání náročných situací.

Seminář je vhodný pro pracovníky v přímé péči, sociální pracovníky a ostatní profese v sociálních službách (např. pastorační pracovníci, aktivizační pracovníci, asistenti…).