Základy křesťanství a religionistiky pro pracovníky v sociálních službách

Absolvent získá ucelené informace v oblasti spirituality člověka, získá povědomí o světových náboženstvích a jejich naukách, symbolech, bude umět rozlišovat mezi základními náboženskými pojmy, získá představu o významných rituálech či liturgických obřadech zejména křesťanských církví. Díky novým poznatkům lépe pochopí význam spirituálních a duchovních potřeb klienta. Do praxe si pak může přinést nové pohledy na mapování spirituálních a duchovních potřeb klientů, seminář přináší i praktické návody jak u konkrétních klientů pomoci a podpořit naplňování konkrétních spirituálních potřeb.

Seminář je vhodný pro všechny sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, zejména pro pracovníky v přímé péči, kteří mapují spirituální potřeby klientů.