Hudební liturgika

Předmět hudební liturgika pomáhá pochopit místo a význam hudby v rámci církevní bohoslužby. Věnuje se zvláště bohoslužbě v kontextu evangelikálních a letničních církví. Učí základní principy užití hudby při bohoslužbě, její plánování, spolupráci s ostatními aktéry bohoslužby a vedoucími bohoslužby. Seznamuje s rolí chval při bohoslužbě a nutnosti komunikace s řadovými účastníky bohoslužby. Studenti v rámci předmětu poznávají úlohu hudby a roli vedoucího chval v rámci bohoslužby jako celku a způsoby, jakými přispívat k jejímu směřování od úvodu až po závěr.

Cíle:

Hudební liturgika pomáhá vnímat bohoslužbu jako jeden celek, rozumět roli vedoucího chval a hudby, učí plánovat a promýšlet jednotlivé hudební části bohoslužby. Předmět pomáhá studentům být při bohoslužbě aktivní nejen v rámci vedení bloku chval nebo hraní jednotlivých písní, ale též poskytuje vodítka pro spolupráci s ostatními aktéry shromáždění tak, aby vše tvořilo jednotný celek. Student také dostane metodické pokyny pro sebehodnocení a poskytování zpětné vazby ostatním účastníkům bohoslužby.

Rámcový rozpis učiva:

 • bohoslužba: smysl, cíle, způsoby
 • hudba v liturgii: principy a proměny forem v dějinách
 • bohoslužby v evangelikálním a letničním prostředí: jejich specifika
 • plánování bohoslužby – složky bohoslužby, účastníci, prostor
 • kritéria výběru písní a jednotlivých vstupů
 • komunikace s vedoucím bohoslužby a dalšími účastníky
 • sebehodnocení a zpětná vazba účastníků
 • Adam, Adolf. Liturgický rok: Historický vývoj a současná praxe. Praha: Vyšehrad, 1997.
 • Adam, Adolf. Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 2008.
 • Berger, Rupert. Liturgický slovník. Praha: Vyšehrad, 2008.
 • La Riviere, Leen. Křesťan a tvořivost. Praha: Rosa, 2006.
 • Landová, Tabita. Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620). Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015.
 • Wainwright, Geoffrey a Caren B. Westerfield-Tucker, eds. The Oxford History of Christian Worship. Oxford: Oxford University Press, 2006.