Hudební formy 1

Předmět představuje celou šíři běžně využívaných hudebních forem a úžeji se specializuje na malou formu písňovou a její varianty. Zaměřuje se na jejich praktické využití v kompozici. Ve druhé části pak seznamuje s vývojem malé písňové formy ve 20. a 21. století. Usiluje o využití poznatků při vlastní kompoziční práci. Výklad je kombinován s praktickými cvičeními.

Cíle:

Předmět studentům pomáhá orientovat se v šíři běžně používaných hudebních forem s užším zaměřením na malou formu písňovou. Dává přehled o vývoji písňové formy a jejich variantách v 20. a 21. století. Studenti pak z těchto znalostí čerpají pro vlastní tvorbu písní.

Rámcový rozpis učiva:

  • přehled současných hudebních forem
  • písňová tvorba v 20. století
  • současná písňová tvorba
  • křesťanská písňová tvorba
  • písňová tvorba chval a její specifika
  • Celým srdcem – kompletní zpěvník. Praha: Rosa, 2011.
  • Zpěvníky Ty jsi důvod I – III. Praha: Rosa, 2018.
  • Zenkl, Luděk. ABC hudebních forem. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2006.
  • Notový a záznamový materiál artificiální hudby 17. – 21. století.
  • Notový a záznamový materiál populární hudby 21. století.

Učitelé

Ing. Tomáš Medek
Katedra praktické teologie
Katedra praktické teologie