Hlasová výchova

Hlasová výchova začíná u základů hlasové hygieny. V rámci skupinových lekcí se studenti seznámí s existencí a použitím různých hlasových rejstříků včetně zásad použití a praktických tipů pro jejich využívání. To studentům umožňuje soustředit se na konkrétní hlasové problémy v rámci individuální přípravy. V rámci předmětu se také pracuje s interpretací vybraných písňových děl.

Cíle:

Předmět Hlasová výchova má studentům pomoci naučit se pracovat s hlasem včetně volby odpovídajícího způsobu interpretace dle situace a typu interpretovaného díla.

Rámcový rozpis učiva:

  • fungování lidského hlasu
  • hlasová hygiena
  • hlasové rejstříky
  • interpretace písňových děl
  • Barová, Anna. Proč zpíváme? Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011.
  • Vydrová, Jitka. Hlasová terapie. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2017.
  • Celým srdcem – kompletní zpěvník. Praha: Rosa, 2011.
  • Zpěvníky Ty jsi důvod I – III. Praha: Rosa, 2018.