Intonace a sluchová analýza

Výuka předmětu se zaměřuje především na rozvoj tonálního, harmonického a rytmického cítění, hudební představivosti, paměti, hudebního myšlení a kreativity. Předmět spojuje teoretický výklad a praktická cvičení.

Cíle:

Cílem předmětu Intonace a sluchová analýza je vybavit studenta potřebnými dovednostmi, které umožňují zpěv s doprovodem i a capella a poskytuje metodické postupy vedoucí ke schopnosti záznamu jednoduché melodie a souzvuku.

Rámcový rozpis učiva:

  • tonální cítění, harmonie, rytmus
  • hudební představivosti a paměť
  • hudebního myšlení a kreativity
  • nácvik zpěvu
  • záznam jednoduché melodie a souzvuku
  • Zenkl, Luděk. ABC intonace a sluchové analýzy. Praha: Bärenreiter, 2017
  • Poš, Vladimír. Nová intonace, rytmus, sluchová výchova. Praha: EDIT, 1998