Studiová praxe a pódiová prezentace

Předmět se skládá ze dvou částí. Jedna se zaměřuje na vybrané aspekty práce v nahrávacím studiu. Jmenovitě jde o přípravu hudebního díla k nahrávání po stránce instrumentace, aranže a dramaturgie. Dále seznamuje s fungováním a prací v běžném nahrávacím studiu. Druhá část připravuje studenta na působení na pódiu před obecenstvem. Pozornost je věnována přípravě na vystoupení, tvorbě hudebního, textového i pohybového scénáře a komunikaci s publikem. Dále se věnuje specifikům hudební dramaturgie v jednotlivých typech prezentace hudby.

Cíle:

Studenti osvojí základní pracovní návyky a dovednosti potřebné k práci v nahrávacím studiu a veřejné prezentaci hudebních děl.

Rámcový rozpis učiva:

 • seznámení s nahrávacím studiem
 • příprava hudebního díla k nahrávání (instrumentace, aranže, dramaturgie)
 • technická práce s nahráváním
 • příprava vystoupení před publikem
 • základy veřejné komunikace a komunikace s publikem
 • tvorba hudebního, textového i pohybového scénáře
 • Franc, Vladimír. Hudební dramaturgie. Přednáška č. 05/CZ, Praha, 2004. Dostupné pod: http://franz.wz.cz/prostate/profesorcz/index.html
 • Fukač, Jiří; Vysloužil, Jiří. Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997.
 • Hierhold, Emil. Rétorika a prezentace. Praha: Grada, 2008.
 • Špačková, Alena. Moderní rétorika. Praha: Grada. 2009
 • Zapletal, Petar. Dramaturgie hudebního tělesa jako proces. Opus musicum, 1984, roč. 16, č. 6, s. 168–171.
 • Vybrané videonahrávky pódiových vystoupení českých i zahraničních hudebních těles.