Dějiny misie

Tento předmět uvádí do dějin křesťanské misie. Věnuje se vybraným obdobím evropského misijního působení od středověku do novověku. Na klíčových osobnostech a hnutích představuje rozmanité přístupy k misii v dějinách, snaží se je kriticky zhodnotit s ohledem na dané prostředí a čas. Pomáhá uvidět provázanost misie s konkrétní dobou a prostředím, ve kterých se odehrává. Prakticky seznamuje s dějinami křesťanského přístupu k „jiným“ v průběhu historie.

Cíle:

Předmět dává studentům základní přehled o klíčových osobnostech a hnutích křesťanské misie v dějinách. Pomáhá přemýšlet nad jejich přínosem a vidět rizika konkrétních přístupů.

Rámcový rozpis učiva:

 • středověká misie a christianizace Evropy (irské misie, christianizace germánů, slovanů, severní Evropy)
 • interakce s islámským světem, zámořské objevy, jezuitské mise
 • Obnovená Jednota bratrská a misie v Severní Americe v 18. stol. (Christian David, David Zeisberger, John Eliot, David Brainerd)
 • „Velké století“ misie – Asie: William Carrey, Henry Martyn, Alexander Duff, Adoniram Judson, Hudson Tylor, John Nevius
 • Velké století“ misie – Afrika: Robert Moffat, David Livingstone, H. M. Stanley, Alexander Mackey
 • Oceánie, Indonésie a Jižní Amerika – John Paton, Don Richardson, Elizabeth Elliot, Bruce Olson
 • misijní vývoj ve 20. a 21. století
 • Říčan, Rudolf. MOLNÁR, Amedeo. Dvanáct století církevních dějin. Praha: Kalich 2008.
 • Kubíková, Jiřina: Křesťanská misie v 16.-18. století. Praha: Marek, 2021
 • Wellman, Sam. William Carey. Jindřichův Hradec: Stefanos, 2001
 • Weinlick, John R., Hrabě Zinzendorf, přeložila Jana Jašková, Stefanos 2000.
 • Ruth A. Tucker, From Jerusalem to Irian Jaya – A Biographical History of Christian Missions, Academie Books, Zondervan, Grand Rapids, 1983
 • Stephen Nell, A History of Christian Missions, Penguin Books, London, 1990
 • Ed.: Gerald H. Anderson, Robert T. Coote, Norman A. Horner, James M. Phillips, Mission Lagacies – biographical Studies of Leaders of the Modern Missionary Movement, Orbis Books, New York, 1998
 • J. Herbert Kane, A Conscise History of the Christian World Mission – A Panoramatic View of Missions from Pentecost to the Present, Baker Books, Grand Rapids, 1998