Teorie misijní práce

Předmět se zaměřuje na teoretické znalosti, které jsou spojeny se současnými trendy a praktickou stránkou mezikulturní misijní práce ve 21. století. Probírají se druhy misijní práce, podpory misie a misijních pracovníků, misijní strategie a aktuální trendy. Ve všech těchto ohledech se klade důraz na propojení se specificky situace české církve a českého prostředí. Seznamuje se s novodobou historií české misie, její praxí a podporou.

Cíle:

Student rozumí základním principům misijní práce s lidmi z jiné kultury a má představu o tom, co obnáší misijní práce a její podpora. Má konkrétní představu o tom, čím český misionář v zahraničí prochází. Na základě toho, je schopen se na misii připravit nebo porozumět situaci misionářů a efektivněji misijní práci podporovat. Student má představu o misijních potřebách a možnostech zapojení české církve.

Rámcový rozpis učiva:

 • druhy misijní práce (podle délky, typu, zaměření, cílové skupiny, lokality,…)
 • podpora misijní práce a misijního pracovníka v zahraničí (podpora finanční, morální, duchovní, administrativní, podpůrné týmy)
 • fáze přípravy na misii (povolání, vyslání, podpora, návrat)
 • představení českých a zahraničních vysílajících organizací
 • zahraniční misie a rodina
 • specifika českého kontextu
 • práce v mezinárodních týmech
 • Bosch, David J. Dynamika kresťanskej misie. Dějiny a budúcnosť misijných modelov – 2.-3. diel: Misijné modely v dějinách. V ústrety relevantnej misiológii. 1. vyd. vyd. Praha: Středoevropské centrum misijních studií, 2010.
 • Ott, Craig. Teaching and Learning across Cultures: A Guide to Theory and Practice. Grand Rapids, Mich: Baker Academic, 2021.
 • Pirolo, Neil. Pošli a pomáhej. Jak se postarat o misionáře. Praha: KMS, 1998.
 • Symon, David a Eliška Annadurai. Z Česka až na konec světa. Praktický průvodce pro misionáře a ty, kdo je podporují. Praha: KMS, 2022.
 • Tennent, Timothy. Invitation to World Missions: The Trinitarian Theology for the Twenty-first Century Grand Rapids, MI: Kregel Publications. 2010