Misijní praktikum 2

Předmět Misijní praktikum zahrnuje seminář (společná práce ve skupině s učitelem), osobní mentoring studenta, přípravu vlastního projektu a reflexi jednotlivých kroků s ním spojených. Student pod vedením učitele (mentora) připravuje vlastní misijní projekt (skutečný či hypotetický). Na něm si zkouší jednotlivé úkoly, rešerše, dovednosti (…) s misijními projekty spojenými. Pod vedením učitele také reflektuje a zpracovává své dosavadní zkušenosti. Konkrétní úkoly a jejich podoba je vždy nastavena individuálně dle potřeb studenta.

Cíle:

Student si vyzkouší konkrétní dovednosti spojené s přípravou a konáním zahraniční misie. Získá konkrétnější představu o tom, co takový projekt obnáší. Učí se reflektovat své zkušenosti, prochází formací a získává konkrétní kompetence.

Rámcový rozpis učiva:

Náplň předmětu zahrnuje typicky níže uvedené oblasti a úkoly vždy přizpůsobené potřebám daného studenta: - setkání s mentorem - sdílení zkušeností a představ ve skupině - reflexe života v cizině - evaluace vlastní zkušenosti s misií - rozhovor s cizincem o Češích - rozhovor s vybraným misionářem - seznámení s vysílající organizací - vyhledání informací ke konkrétnímu etniku, skupině, zemi - rozhovor s misionářem - rozhovor s vedoucím církve o podpoře misie - rozhovor s aktivním příslušníkem jiného náboženství/etnika - cestovní plán pro zvolenou destinaci - plánování rozpočtu a fundraising - plánování komunikace z misijního pole - formování podpůrného týmu - plánování pro krizové situace

  • Pirolo, Neil. Pošli a pomáhej. Jak se postarat o misionáře. Praha: KMS, 1998.
  • Symon, David a Eliška Annadurai. Z Česka až na konec světa. Praktický průvodce pro misionáře a ty, kdo je podporují. Praha: KMS, 2022.