Úvod do teologického myšlení 2023

Výuka pro veřejnost

Úvod do teologického myšlení 2023 (ZO 2023/2024 / A :: denní)

Učitelé

Mgr. Štěpánka Paluchníková
Praxe, Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Katedra systematické teologie