Katedra systematické teologie

Na katedře systematické teologie usilujeme a pečujeme o vnitřně i navenek vykazatelné systematicko-teologické a etické křesťanské myšlení, a to jednak v jeho historických a ekumenických souvislostech, jednak v naslouchajícím i diakritickém dialogu s  filosofickým diskursem a s náboženstvími.

Vedoucí katedry

David Beňa, lic. theol.

Zástupce v. k.

prof. Pavel Hošek, Ph.D.

Členové katedry

doc. PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Hábl, PhD.
Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T.
Mgr. Robert Hart, DiS.
Mgr. Vít Hlásek, M.Th.
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
Bc. David Novák, M.Th.
Bc. Štěpánka Paluchníková
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.
Pavel Plchot
Mgr. Ester Pučálková, Ph.D.
Mgr. Jitka Schlichtsová
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.
Mgr. Dana Staňková, DiS.
Mgr. Jan Valeš, Ph.D.
Mgr. Filip Žižka, DiS.