Služba církve: pastorální teologie 2023

Pastorální teologie se pokouší odpovědět na otázky po smyslu a směru pastýřské práce v církvi. Jejím úkolem je vypracovat na základě biblického učení odpovědi na problémy pastýřského vedení a služby. Pastorální teologie je středem či srdcem praktické teologie. Vytváří prostor, kde se Písmo, víra, tradice a praxe církve setkávají se současnými zkušenostmi, otázkami a projevy života církve a její služby a vedou s nimi dialog. Tento rozhovor je vzájemně obohacující, intelektuálně kritický a prakticky transformující.

Okruhy témat:

 • úvod do pastorální teologie: definice, místo v systému teologických nauk, vztah teorie a praxe
 • biblická východiska pastorální teologie ve Starém i Novém zákoně
 • filozofie pastýřské službypastýřská role a výzva kultury
 • integrita pastýřské služby
 • křesťanská služba ve 21. století

Název anglicky:

Church Ministry: Pastoral Theology

Cíle:

Předmět má pomoci studentům pochopit jádro a východisko praktické teologie, jako teologie aplikované, a tak porozumět smyslu a cíli křesťanské služby.

Metoda výuky:

Předmět je vyučován formou přednášek.

Hodnocení:

Předmět je uzavřen klasifikovaným zápočtem na základě testů, aktivity v hodinách, referátu ze zadané literatury a malého projektu na dané téma.

 • Anderson, R. S.: Ministry on the Fireline. IVP, Downers Grove, 1993.
 • Armstrong, J. H.: (Ed.) Reforming Pastoral Ministry: Challenges for Ministry in Postmoderen Times. Crossway, Wheaton 2001.
 • Atkinson, D. J.: FIELD, David H. et al. (Eds.) New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Theology. IVP, Leicester 1995 (vybrané články).
 • Baxter, R.: The Reformed Pastor. Pickering and Inglish, Basingstoke, 1983.
 • Butta, T.: Pastorační péče v církvi. Blahoslav, Praha 2017.
 • Černý, P.: Teologie a praxe služby pastýře: Úvod do praktické a pastorální teologie. Vzdělávací institut ETS, Praha 2018.
 • Černý, P.: Duchovní formace a profesní etika. https://eprigo.publi.cz/?book=967-osobnostni-formace-a-profesni-etika
 • Elmer, D.: Corss-Cultural Servanthood: Serving the World in Christlike Humility. IVP, Downers Grove 2006.
 • Hybels, L.. and B.: Rediscovering Church. Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 1995.
 • Keller, T.. Counterfeit Gods. Hodder, London 2009.
 • Larsen, D. L.: Caring for the Flock. Crossway Books, Wheaton, Illinois, 1991.
 • Nouwen, Henri J. M.: Zraněný ranhojič. Návrat domů, Praha 2008.
 • Oden, T. C.: Pastoral Theology: Essentials of Ministry. Harper One, New York 1983.
 • Peterson, E. H.: Five Smooth Stones for Pastoral Work. Eerdmans, Grand Rapids, 1980.
 • Piper, J.: Brothers, we are not Professional: A Plea to Pastors for Radical Ministry. Broadman and Holman Publishers, Nashville, Tennessee 2002.
 • Stott, John: Basic Christian Leadership. IVP, Downers Grove, Illinois 2002.
 • Stott, J.: Christian Ministry in the 21st Century. Bibliotheca Sacra. 1988-89.
 • Tidball, D.: Skilful Shepherds: An Introduction to Pastoral Theology. IVP, Leicester 1986.
 • Urban, J.: V královských službách, Naděje, Brno, 1992 (I. a II. část knihy).
 • Youssef, M.: Leadership Style of Jesus. Victor Books, USA 1986.

Učitelé

ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra praktické teologie