Konzultace k absolventské práci 2 2023

Jedná se o seminář, ve kterém vedoucí absolventské práce individuální formou vede studenta při přípravě na psaní absolventské práce. Náplní předmětu Konzultace k absolventské práci 2 je zvládnutí základní četby k tématu, vytvoření osnovy absolventské práce a nastavení (či zahájení) výzkumu k práci.

Název anglicky:

Consultations on Writing Thesis 2

Cíle:

Student pokračuje v konzultacích s vedoucím práce. Pod jeho vedením se seznámil s většinou potřebné literatury k tématu a získal tak potřebný přehled k upřesnění výzkumné otázky a názvu práce. Ve spolupráci s vedoucím práce se dohodl na metodě a formě výzkumu, se kterým v daném období také začíná. Student odevzdal druhou anotaci absolventské práce obsahující upřesněný název absolventské práce, osnovu práce a přehled literatury (zdrojů) k absolventské práci.

Metoda výuky:

Předmět probíhá formou konzultací s vedoucím práce, které mohou mít prezenční nebo distanční formu. Mělo by jít minimálně o dvě konzultace.

Okruhy témat: tématu práce a výzkumné otázky četba a zpracování zdrojů k absolventské práci nastavení metody a zahájení výzkumu

Hodnocení:

Zápočet. Předmět je započten na základě proběhlých konzultací a odevzdání druhé anotace absolventské práce (obsahuje upřesněný název, zpracované přehled literatury/zdrojů, osnovu práce).

Dle tématu absolventské práce.

Učitelé

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
Mgr. Monika Havlíčková
Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Mgr. Marek Macák
Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D.
Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Dana Staňková, DiS.
Praxe, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra obecných předmětů