Katedra obecných předmětů

Jak sám název katedry napovídá, katedra obecných předmětů na ETS sdružuje a rozvíjí výuku obecných předmětů, které nelze zařadit do gesce odborných kateder. Školský zákon akreditovaným vyšším odborným školám jejich výuku předepisuje v zákonem stanoveném rozsahu.

Vedoucí katedry

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Zástupce v. k.

Mgr. Viktor Ber, Ph.D.

Členové katedry

David Beňa, lic. theol.
PhDr. Pavla Cimlerová
ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Mgr., Bc., Libor Duchek
Ing. Daniel Fajfr, M.Th.
Bc. Jan Halámka
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T.
Mgr. Marek Macák
Mgr. Ester Miffková
Bc. David Novák, M.Th.
Ing. Miloš Poborský
Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D.
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.
Mgr. Dana Staňková, DiS.
Mgr. Jan Valeš, Ph.D.
Mgr. Michaela Veselá