Pastorační témata: sexualita a identita 2023

Předmět poskytuje obecné kontury biologického i teologického pohledu na lidskou sexualitu a identitu. Popisuje zdravý sexuální vývoj i hříchem a patologií ovlivněnou sexualitu. To vše s praktickými aplikacemi pro výchovu, doprovázení, vedení a pastoraci. Předmět umožňuje studentům (na základě dobrovolnosti) provézt osobní reflexi vlastních zkušeností v této oblasti. Studenti mají možnost formulovat si vlastní hodnoty v této oblasti. Kurz poskytuje přehled patologie sexuality a zmiňuje hlavní zásady pastorace v této oblasti.

Rámcový rozpis učiva:

 • Biologické a teologické základy lidské sexuality
 • Sexuální vývoj a výchova ke zdravé sexualitě
 • Hříchem a nemocí ovlivněná sexualita
 • Sexualita v manželství
 • Sexualita a specifika života singl
 • Speciální otázky sexuality a identity (LGBTQ+)
 • Teologické a psychologické aspekty vývoje identity člověka

Název anglicky:

Sexuality and Identity

Cíle:

Student je schopen diskutovat současné psychologické a teologické pohledy na sexualitu. Dokáže formulovat základní náčrt biblického pohledu na zdravou intimitu a sexualitu včetně vztahového rozměru sexuality a identity. Student rozumí základním aspektům vlivu rodiny na sexuální vývoj a rozumí hlavním otázkám v oblasti manželské sexuality. Student se seznámil s psychologickými a teologickými kategoriemi patologických projevů v oblasti sexuality. Vytvořil si představu o složitosti pastorace těchto problémů a je seznámen s hlavními zásadami pastorační pomoci v oblasti sexuality. Dovede se také orientovat v tématu identity, jejími širšími souvislostmi a proměnami.

Metoda výuky:

Kurz probíhá formou semináře s přednáškami, skupinovou prací a diskusí.

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet na základě následujících výstupů:

 • Aktivní účast na seminářích (15 %)
 • Otázky a četba (40 %)
 • Esej “Vlastní hodnoty” (45 %)

Povinná literatura:

Čítanka “Sexualita” k dispozici v knihovně (jedná se jen o vybrané části, ne celou čítanku):

 • Augustinus, A, O obci Boží, Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 1950, 44-63
 • Freud, S., Moje názory na roli sexuality v etiologii neuróz, in: Sebrané spisy Sigmunda Freuda, Spisy z let 1904-1905, Praha: Jiří Kocourek, 2000, 125-132
 • Penner, C. a Penner, J., The Gift of Sex, Nashville, TN: Word, 1981, str. 35-46
 • Zvěřina J., Malina J., Sexuologie pro antropology (edice Panoráma biologické a sociokulturní antropologie), Brno: Nauma, 2002, 25-40
 • Macák, M., Minoritní sexualita v pastoraci věřících, Praha: Česká Evangelikální Aliance, 2022

Doporučená literatura:

 • Allberry, S., 7 mýtů o singless, Praha: KMS, 2019
 • Carnes, P., Out of the Shadows: Understanding Sexual Addiction, 3. ed., Center City, MI: Hazelden, 2001
 • Carnes, P., Sexual Anorexia: Overcoming Sexual Self-Hatred, Center City, MI: Hazelden, 1997
 • Danylak, B., Piper. J., Redeeming Singleness: How the Storyline of Scripture Affirms the Single Life, Wheaton Il: Crossway, 2010
 • Freud, S., Tři úvahy o sexuální teorii, Praha: Nakladatel Alois Srdce, 1926, 39-118
 • Gagnon, R. A. J., The Bible and Homosexual Practice, Nashville: Abingdon Press, 2001
 • Hirsh, D., Svatý sex, Praha: Biblion, 2020
 • Jones, L. J., Yarhouse, M.A., Homosexuality: The Use of Scientific Research in the Church’s Moral Debate, Downers Grove, IL: IVP, 2000
 • Kratochvíl, S., Sexuální dysfunkce: Příčiny a léčba, Praha: Grada, 2003
 • Rosenau, D. E., A Celebration of Sex, Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 2002
 • Rosenau, D., Tajemství milování 2, Praha: Návrat domů, 2011
 • Schnarch, D. M., Constructing the sexual crucible: An integration of sexual and marital therapy, New York, NY: W.W. Norton & Co, 1991
 • Stott J., Homosexuální partnerství, Praha: Návrat domů, 2000
 • Wheat, E. a Wheat, G., Tajemství milování, Praha: Návrat domů, 1981
 • Weiss, P., Sexuální deviace: Klasifikace, diagnostika a léčba, Praha: Portál, 2002
 • Yarhouse M., Sexual Identity and Faith – Helping Clients Find Congruence, West Conshohcken, PA: Templeton Press, 2019

Výuka pro veřejnost

Pastorační témata: sexualita a identita 2023 (ZO 2023/2024 / A :: dálková)

Učitelé

Mgr. Marek Macák
Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie