Pastorační témata: stud, vina a trauma 2023

Kurz poskytne přehled psychologické literatury a teologických konceptů studu a viny spolu s praktickými aplikacemi. Kurz bude zahájen fenomenologickým popisem studu a viny. Dále bude diskutována otázka oprávněného a neoprávněného studu a viny tím, že budou definovány meze skutečné a představované odpovědnosti. Budou popsány kategorie morálního studu, vložený a přirozeného studu. Praktické aplikace budou obsahem projektu, který během kurzu studenti zpracují.

Rámcový rozpis učiva:

 • Fenomenologie studu a viny
 • Rozlišení zodpovědnosti
 • Tří faktorový model studu
 • Morální, přirozený a vnucený stud
 • Teologické aspekty studu a viny
 • Přehled různých teorií traumatu
 • Biblické příklady traumatu
 • Způsoby a možnosti léčby traumatu

Název anglicky:

Shame, Guilt and Trauma

Cíle:

Studenti jsou schopni: popsat historické porozumění vině a studu; orientace ve fenomenologii viny a studu (zkušenost viny a studu); přehled otázek spojených s vinou a studen v Bibli; uvedení do přehledu teorií a poznatků o emocích a vztahu mezi myšlenkami a pocity; představení a diskuse o původní integrativní teorii viny a studu; aplikace teorie pro pastoraci, ve službě, v osobním životě, v sociální oblasti a dalších oblastech. Rozumí také teorii traumatu, jeho vztahu se studem a možnostem léčby.

Metoda výuky:

Výuka probíhá formou interaktivních přednášek spojených s diskusí. Studenti samostatně vypracovávají projekt, ve kterém aplikují probíraný materiál.

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet na základě následujících výstupů:

 • Aktivní účast na seminářích (10 %)
 • Četba literatury (30 %)
 • Projekt (40 %)
 • Test (20 %)

Povinná literatura:

 • Green, D. & Lawrenz, M., Jak se vypořádat se studem a vinou, Praha: Návrat domů, 2008
 • Bessel van der Kolk, Tělo sčítá rány – Jak trauma dopadá na naši mysl i zdraví a jak se z něj léčit, Jan Melvin Publishing, 2021

Doporučená literatura:

 • Allender, D., Cesta uzdravení, Bratislava: Porta libri, 2003
 • Karkošková, Slávka, Obete sexuálneho znezužívania detí medzi nami, Velký Šariš-Kanaš: ASCEND, 2014
 • Langberg, D. M., Counseling Survivors of Sexual Abuse, Wheaton, IL: Tyndale House Publishers,Inc., 1997
 • Langberg, D. M., On the Treshold of Hope: Opening the Door to Healing for Survivors of Sexual Abuse, Wheaton, IL: Tyndale Refresh, 1999
 • Matoušek, O., Dítě traumatizované v blízkých vztazích, Praha: Portál, 2020
 • Schultz, T., Beyond Desolate, BHM Books, 2012
 • Thompson, C., The Soul of Shame, Downers Grove, IL: IVP Books, 2015
 • Welch E. T., Shame interrupted - How God lifts the pain of worthlessness and rejection, Greensboro NC: New Growth Press, 2012

Učitelé

PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie