Pastorační témata: manželství a partnerství 2023

Obsahem předmětu je manželství a partnerství z pohledu teologického, psychologického a pastoračního. Zároveň je diskutován současný společenský kontext manželství a partnerství. Studenti se dále seznamují s vybranými přístupy a stěžejními koncepty manželské a rodinné terapie, které jsou aplikovatelné v pastoračním poradenství. Část předmětu je věnována základním principům předmanželské přípravy, další část teologickým, psychologickým, vztahovým a pastoračním aspektům rozvodu a základním principům doprovázení skrze rozvod.

Rámcový rozpis učiva:

 • teologie manželství
 • vývoj manželského vztahu
 • diagnostika manželského vztahu
 • základy párového poradenství
 • škála konceptů pro pastorační práci s manžely od sekulárních přes integrativní po biblické a jejich kritické hodnocení
 • předmanželské poradenství
 • rozvod, teologie rozvodu, doprovázení skrze rozvod

Název anglicky:

Marriage and Partnership

Cíle:

Po absolvování předmětu by úspěšný studující měl:

 • být schopen odborně teologicky, psychologicky a pastoračně diskutovat aktuální otázky související s definicí manželského vztahu
 • znát fáze vývoje manželského vztahu a rozumět úkolům a požadavkům jednotlivých období
 • znát základní principy předmanželské přípravy
 • být schopen popsat základní rysy zdravého manželského vztahu
 • znát škálu konceptů pro pastorační práci s manžely od sekulárních přes integrativní po biblické
 • být schopen jednotlivé přístupy kriticky zhodnotit a integrovat
 • být schopen zdiagnostikovat konkrétní manželský vztah
 • orientovat se v teologických, psychologických, vztahových a pastoračních aspektech rozvodu

Metoda výuky:

Přednášky, reflexe četby a vybraných filmů, práce ve skupině, osobní sebereflexe.

Hodnocení: Klasifikovaný zápočet na základě následujících výstupů:

 • četba povinné literatury (20%)
 • písemné reflexe (40%)
 • přípravy na hodiny a aktivní účast na hodinách (40%)
 • Bader E., Pearson P. T., In The Quest of the Mythical Mate. A Developmental Approach to Diagnosis and Treatment in Couples Therapy, Bristol, PA: Brunner/Mazel, 1988
 • Gottman, J., Silver, N., The Seven Principles For Making Marriage Work, 2.ed. ,New York, NY: Crown Publishers, 2015
 • Johnson S.M., The Practice of Emotionally focused Couple Therapy, 2.ed., New York, NY: Brunner-Routlege, 2004
 • Guerin, P, Fay, L, Evaluation and treatment of marriage conflict, Scranton, PA: Harper & Row, 1987
 • Harvey, D., Když si hříšnící říkají “Ano”. Odhalování moci Božího evangelia pro manželství, Kroměříž: Didasko, 2016
 • Jacobson, N., Gurmann, A., Clinical Handbook of Marital Therapy, New York, NY, The Guliford Press, 1986
 • Keller, T., Kellerová, K., Smysl manželství, Praha: Biblion, 2004
 • Köstenberger, A. J., God, Marriage, and Family: Rebuilding the Biblical Foundation, Wheaton, IL: Crossway Books, 2004
 • Kratochvíl, S., Manželská terapie, Praha: Portál, 2000
 • Staňková D., Předmanželské poradenství. Skripta pro kazatele a pastorační pracovníky v církvi, Praha: Studijní odbor RCB, 2004
 • Tripp, P., What did you expect? Redeeming the Realities of Marriage, Wheaton, Il: Crossway, 2010
 • Weber, R., Páry v psychoterapii. Na prožitek orientované metody a cvičení, Praha: Portál, 2007
 • Worthington, E., Hope-Focused Marriage Counseling. A Guide to Brief Therapy, Downers Grove: IVP, 2005
 • Warshak, R. A., Revoluce v porozvodové péči o děti: otcovský faktor a mystika mateřství, Praha: Portál, 1996
 • Yarhouse, M. A., Sells, J. N., Family Therapies, Downers Grove, IL: IVP, 2008

Učitelé

Ing. Mgr. Lucie Geldnerová, DiS.
Katedra pastorace a psychologie
Mgr. Štěpánka Paluchníková
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Ing. Pavel Raus, M.A. Clin. Psy, M.A. Theol, Ph.D.
Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Dana Staňková, DiS.
Praxe, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie