Pastorace manželství a rodiny

Cílem kurzu je seznámení se základní přístupy v rodinné terapii a jejich aplikaci v pastoraci manželství a rodiny. Studenti jsou seznamováni s Bowenovou teorií rodinných systémů, strukturní, strategickou, emoční, narativní a systemickou rodinnou terapií. Důležitou součástí kurzu je vlastní práce studentů na charakterizování konkrétní  rodiny z úhlu pohledu jednotlivých přístupů a jejich integrace pro vlastní pastorační práci. Vstup do kurzu bez požádovaných předmětů po domluvě s výučujícím.

Studenti mají osvojené znalosti teologických a historických základů pastorace. Studenti se seznámili s dědictvím křesťanské péče o lidi a orientují se v teologických východiscích pastorace. Dostali příležitost pracovat na osobních kvalitách, které pastorace předpokládá. Studenti dokáží vysvětlit příčiny problémů řešených při pastoraci a rozliší různé aspekty těchto problémů. Studenti popíší proces pastorace a rozliší jeho různé fáze a přístupy. Studenti rozumí vhodnosti různých pastoračních přístupů pro některé vybrané typy problémů.

Reflexe, písemná práce formou eseje, referát a prezentace, písemná práce.

  • Nichlos, Schwartz: Family Therapy: concepts and methods. New York ,Allyn and Bacon, 1998.
  • Stanislav Kratochvíl: Manželská terapie. Praha, Portál, 2000. Vybrané kapitoly.
  • Langmeier, Balcar, Špitz: Dětská psychoterapie. Praha, Portál, 2000. Vybrané kapitoly.
  • Guerin,Phillip and Fay, Leo: Evaluation and treatment of marriage conflict. Scranton, PA:Harper & Row, 1987.
  • Richardson: Loving obedience. Chicago, Northfield, 2000.

Učitelé

Mgr. Dana Staňková, DiS.
Praxe, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie