Apologetika

Kurz apologetiky seznámí studenty se základní problematikou oboru. Zejména: typologie apologetických východisek, typologie metodických přístupů, přehled tradičních argumentů proti křesťanství, přehled tradičních i současných pro-křesťanských argumentů a možnosti užití těchto argumentů v apologetické praxi. Předmět apologetiky tedy úzce souvisí s předmětem rétoriky a některými filosofickými odvětvími, např. logikou, metafyzikou apod. Z hlediska způsobu řízení vyučování budou při kurzu apologetiky užity zejména tyto pedagogické formy: frontální, skupinová, kooperativní, individualizovaná a diferenciovaná. Z hlediska metodického bude výuka apologetiky vycházet z metod slovně-názorných, zejména pak z metod expozičních, dialogických, písemných a metod práce s textem.

Povinně volitelný předmět

  • Lewis, C.S.: Zázraky, Návrat Praha 1999
  • Lewis, C.S.: K jádru křesťanství, Návrat Praha 1993
  • Pratt. R.L.: Křesťanská apologetika, Oliva Praha 1994
  • Zacharias, R.: Skutečná tvář ateismu, Návrat Praha 1998
  • McGrath, A.: Bridge-building, England: IVP 1992
  • Geisler, N.L.: Christian apologetics, Grand Rapids: Baker 1995