Katechetika 2023

Předmět uvádí studenty do problematiky systému duchovní výchovy dětí v křesťanských sborech. Věnuje se jí ze tří základních hledisek: z hlediska dítěte (tj. vyučovaného) z hlediska dospělého vychovatele (tj. vyučujícího) z hlediska formy a obsahu výchovného působení.

Okruhy témat:

 • úvod do semináře
 • možnosti jednotlivých věkových kategorií dítěte v oblasti vývoje myšlení, morálních zdrojů, sociálního cítění a víry na základě vývojové psychologie
 • příprava biblické lekce pro děti
 • používání názorných a audiovizuálních pomůcek ve výuce
 • technika projevu
 • práce v týmu učitelů
 • plánování výuky v práci s dětmi

Název anglicky:

Catechesis

Cíle:

Cílem předmětu je naučit studenty plánovat a připravovat učební plán duchovní výchovy dětí v křesťanských sborech. Důraz je kladen na přípravu a provedení biblického vyučování z hlediska diferencovaného přístupu k dětem jednak podle věku, ale i způsobu, jakým se učí. Součástí této oblasti je také utřídit studentům celou škálu dostupných audiovizuálních pomůcek a naučit studenty využívat ty nejběžnější ve vyučovacím procesu.

Metoda výuky:

Předmět je vyučován seminární formou, tj. studenti mají možnost v hodině aktivně spolupracovat s vyučujícím a jsou praktickými cvičeními a studiem při domácí přípravě vtahováni do problematiky vyučování dětí v křesťanských sborech.

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Hodnocení je uděleno na základě těchto dílčích částí: písemně provedená biblická lekce pro děti zhotovená a správně použitá prezentace pro data projektor v rámci biblické lekce videofeedback, kde se hodnotí verbální a nonverbální projev písemný test znalosti probrané látky celého období a rešerše knihy týkající se tématu

 • Burns, J, Nebojte se věnovat mladým, Nová naděje, 1994.
 • Crkalová, A., Riethof, N. Jak zefektivnit práci v týmu, Grada, 2007.
 • Doherty, S. Jak vést dítě ke Kristu, Dětská misie, 2001.
 • Goleman, D. Emoční inteligence, Columbus, 2002.
 • Henleyová, K.: Citlivé vyučování, Samuel, 2000.
 • Hierhold, E., Rétorika a prezentace, Grada, 2008.
 • Krüger, W. Vedení týmů, Grada, 2004.
 • Křivohlavý, J. Tajemství úspěšného jednání, Grada, 1995.
 • Křivohlavý, J. Povídej, naslouchám, Návrat, 1993.
 • Piaget, J. Inhelderová, B. Psychologie dítěte, Portál, 1997.
 • Říčan, P. Cesta životem, Grada, 2004.
 • Silberman, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování, Portál, 1997.
 • Staněk, R. Evangelizace a výchova dětí v dorostu, ordinační práce, Církev bratrská, 1995.
 • Tripp T. Pastýřem dětského srdce, Návrat, 2005.
 • Vágnerová, M. Psychologie pro pomáhající profese, Portál, 2000

Výuka pro veřejnost

Katechetika 2023 (ZO 2024/2025 / A :: denní)

Učitelé

Mgr. Marta Pasková, DiS.
Katedra praktické teologie
Katedra praktické teologie