Pastoračně sociální gerontologie

Předmět se zabývá specifiky stárnutí a stáří z hlediska pedagogického, psychologického, sociologického a medicínského a možnostmi sociální práce, pastorace a terapie. Je veden s ohledem na andragogické přístupy práce s dospělými, studenti jsou aktivně zapojováni do hledání odpovědí na životně důležité otázky v mezilidských vztazích napříč generacemi. Kurz poukazuje na způsoby a specifika individuální práce s danými klienty, na možnosti skupinové sociální práce, na práci s rodinou starého člověka i na možnosti práce komunitní. Kurz se zabývá také aplikací jednotlivých metod sociální práce v oblasti práce se starými lidmi (probíraných v předmětu Teorie a metody sociální práce), ukazuje studentům principy práce s danou skupinou v přístupu psychodynamickém, psycho-sociálním, humanistickém, v teorii rolí a dalších. Studenti zažijí také ukázky terapeutických metod v práci s danou cílovou skupinou - muzikoterapie, arteterapie, dramatoterapie, terapie hrou, biblioterapie, canisterapie.

Povinně volitelný předmět

Cíle: Student by si měl vytvořit ucelený obrázek o problematice stárnutí a staří a také umírání a zbavit se strachu a nechuti mluvit o nich a také mít větší pochopení, toleranci a chuť pomáhat starým lidem.

Rámcový rozpis učiva: stárnutí, osobnost a změny ohrožení ve stáří komunikace se seniory sociální práce se seniory, služby pro seniory, příspěvky pro seniory

Výstupy: projekt z oblasti pastorační a sociální práce se seniory

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Hodnotí se projekt.

  • Kopřiva, Karel: Lidský vztah jako součást profese, Portál, Praha 1997
  • Pichaud, Thareauová: Soužití se staršími lidmi, Portál, Praha 1998
  • Haškovcová, H.: Rub života a líc smrti, Praha, Orbis, 1965
  • Křivohlavý, Kaczmarczyk: Poslední úsek cesty, Praha, Návrat domů, 1995
  • Vanier Jean: Rodí se nová naděje, Praha, Zvon 1997

Výuka pro veřejnost

Pastoračně sociální gerontologie (ZO 2023/2024 / A :: dálková)

Učitelé

Mgr. Michaela Veselá
Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra sociální práce