Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty

Kurz popisuje ztrátu jako psychodynamický a teologický proces. Ztráta je univerzální zkušeností, každý člověk někdy zakouší bolest ze ztráty. Ztráty se mohou týkat zřejmých okolností jako ztráta blízké osoby nebo zaměstnání, ale také méně zřejmých situací jako ztráta ideálu, bezpečí nebo dětství. Pro zdravý život a pro růst je nezbytné zvládnutí ztráty. Je nezbytné projít bolestí ze ztráty proto, aby mohlo dojít k uzdravení. Kurz pomáhá rozlišit různé ztráty, napomáhá porozumět procesu ztráty a poskytuje nástroje pro pastorační pomoc lidem, kteří ztrátou procházejí.

Literatura:

  • M. Lawrenz & D. Green. (2015). Life after grief. How to survive loss and trauma. Waukesha, WI: WordWay Books.
  • M. Lawrenz & D. Green. (1995). Overcoming grief and trauma. Grand Rapids, MI: Baker Books.
  • C. S. Lewis (1995). Svědectví o zármutku. Praha: Návrat domů.
  • J. W. Worden (2008) . Grief counseling and grief therapy: A handbook for the mental health professional (4th ed.). New York: Springer Publishing Company.