Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty

Green, D., Lawrenz, M. Jak se vypořádat se studem a vinou, Praha: Návrat domů, 2008. Lawrenz M., Green, D. Life after grief. Grand Rapids, MI: Baker Books. 1995. Lawrenz M., Green, D. Overcoming grief and trauma. Grand Rapids, MI: Baker Books. 1995. Lewis, C. S. Svědectví o zármutku. Praha: Návrat domů. 1995. Smedes L. Odpusť a zapomeň, Praha: Návrat domů, 2004. Worden, J. W. Grief counseling and grief therapy: A handbook for the mental health professional (4 vyd.). New York: Springer Publishing Company. 2008. Worthington, E. L. Forgiving and reconciling: Bridges to wholeness and hope. Downers Grove: IVP, 2003. Worthington E. L. (vyd.) Handbook of forgiveness. New York: Routledge, 2005. Worthington, E. L. Forgiveness and reconciliation: Theory and aplication. New York: Routledge. 2006

Výuka pro veřejnost

Zdravé a nezdravé zakoušení ztráty (LO 2022/2023 / A :: denní)

Učitelé

Daniel R. Green, Ph.D.
Katedra pastorace a psychologie
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie