Pastorace zneužívaných

Cílem předmětu je seznámit studenty s formami a důsledky zneužívání a základními principy pastorační práce s těmito lidmi. Náplň předmětu vychází ze současných studií zabývajících se psychickým, fyzickým a sexuálním zneužíváním a pastorační pomocí v této oblasti se zvláštní pozorností na rodinnou dynamiku. Předmět navazuje na předcházející či souběžné kursy z pastorace a psychologie.

Diane Mandt Langberg: Counseling Survivors of Sexual Abuse. Wheaton, Illinois, Tyndale House Publishers,Inc., 1997. Diane Mandt Langberg: On the Treshold of Hope: opening the door to hope and healing for survivors of sexual abuse. Wheaton, Illinois, Tyndale House Publishers, Inc., 1999. L.Crabb, D.Allender: Naděje v utrpení. Praha, Návrat domů, 2002.Vybrané kapitoly. Petr Weiss a kol.: Sexuální zneužívání. Pachatelé a oběti. Havlíčkův Brod, Grada Publishing, 2000. Vybrané kapitoly. Peter Pothe: Dítě v ohrožení. Vybrané kapitoly. J. Dunovský, Zdeněk Dytrych, Zdeněk Matějíček a kol.:Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Vybrané kapitoly. Helen Benedict: To není vaše vina! Jak se vyrovnat se sexuálním napadením. One Woman Press, 2003. Vybrané kapitoly.