Mediální komunikace

Předmět Mediální komunikace je koncipován jako základní kurz mediální gramotnosti pro církevní pracovníky s důrazem na elektronická média. Zaměřuje se na popis elementárních charakteristik médií, mediální komunikace, mediálních produktů a publika v kontextu současné postmoderní společnosti. V roce 1992/93 vyučován pod názvem: Mluvený a písemný projev.

Burton, G., Jirák, J.: Úvod do studia médií, Barrister & Principal, Brno 2001 Kunczik, M.: Základy masové komunikace. Karolinum, Praha 1995 DeFleur, M.K., Ball-Rokeach, S.J.: Teorie masové komunikace. Karolinum, Praha 1996 Doležal, M.: Řeč – nástroj žurnalisty před mikrofonem a kamerou. Univerzita Karlova, Praha 1980 Hvížďala, K.: Jak myslet média. Praha, 2005.