Mediální komunikace

Předmět Mediální komunikace je koncipován jako základní kurz mediální gramotnosti pro církevní pracovníky s důrazem na elektronická média. Zaměřuje se na popis elementárních charakteristik médií, mediální komunikace, mediálních produktů a publika v kontextu současné postmoderní společnosti. V roce 1992/93 vyučován pod názvem: Mluvený a písemný projev.

  • Burton, G., Jirák, J.: Úvod do studia médií, Barrister & Principal, Brno 2001
  • Kunczik, M.: Základy masové komunikace. Karolinum, Praha 1995
  • DeFleur, M.K., Ball-Rokeach, S.J.: Teorie masové komunikace. Karolinum, Praha 1996
  • Doležal, M.: Řeč – nástroj žurnalisty před mikrofonem a kamerou. Univerzita Karlova, Praha 1980
  • Hvížďala, K.: Jak myslet média. Praha, 2005.