Pastorální teologie

Pastorální teologie se pokouší odpovědět na otázky po smyslu a směru pastýřské, kazatelské i sociální práce v církvi a ve společnosti. Jejím úkolem je vypracovat na základě biblického svědectví odpovědi na problematiku pastýřského vedení a služby. Pastorální teologie je středem praktické teologie a pomáhá pochopit její jádro a východisko jako teologie aplikované. Pastorální teologie je zásadní pro zakotvení a zasazení studia praktické teologie do kontextu Bible a teologického myšlení a vede k rozpoznání důležitosti spojení teologického myšlení s praxí.

Při studiu pastorální teologie si každý může zodpovědět otázky týkající se smyslu, směru a stylu pastýřské (pastorační) a sociální služby. Předmět vede k pochopení východiska i motivace služby a také k vypracování a reflektování vlastní filozofie služby. Cílem je analyzovat přístupy ke službě a také se pokusit o vysvětlení.

Student absolvuje písemné testy a připraví referát z vybrané knihy

  • ARMSTRONG, J. H. (Ed.): Reforming Pastoral Ministry: Challenges for Ministry in Postmodern Times. Crossway, Wheaton 2001
  • ATKINSON, David J.; FIELD, David H. et al. (Eds.) New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Theology. IVP, Leicester 1995 (vybrané články)
  • FERNANDO, Ajith.: Jesus Driven ministry. IVP, Leicester 2002
  • PETERSON, Eugene H.: Five Smooth Stones for Pastoral Work. Eerdmans, Grand Rapids, 1980
  • STOTT, J.: Christian Ministry in the 21st Century. Bibliotheca sacra. 1988-89
  • TIDBALL, Derek.: Skilful Shepherds: An introduction to pastoral theology. IVP, Leicester 1986
  • URBAN, J.: V královských službách, Naděje, Brno 1992
  • YOUSSEF, M.: Leadership Style of Jesus. Victor Books, USA 1986