Psychoterapie

Povinně volitelný kurz.

Předmět doplňuje znalosti studentů, kteří v dálkovém studiu absolvovali předmět PsT1 (Základy psychoterapie) tak, aby mohl být uznán v rámci bakalářského studia. Předmět se učí v DS v podobě 20tihodinnového soustředění.