Odpuštění jako nástroj pastorace

Kurz poskytne na základě psychologické a teologické literatury přehled současného bádání v oblasti odpuštění a usmíření. Předmět podrobněji popíše význam odpuštění a na základě Wortheringtonova modelu bude probrán proces odpuštění a usmíření. Předmět se zabývá významem odpuštění pro mentální a duchovní zdraví člověka. Jsou předloženy definice odpuštění a přestoupení. Jsou vyjasněny meze vlastní zodpovědnosti za jednání a následky jenání. Je popsán proces odpuštění a model usmíření a praktické aspekty a komplikující faktory pastorační pomoci k odpuštění.

Kurz probíhá formou přednášek s následnou diskuzí. Součástí kurzu je projekt, na kterém studenti pracují vedeni vyučujícím během kurzu a ve kterém aplikují osvojené poznatky. Studenti jsou schopni: (1) definovat odpuštění z různých pohledů včetně psychologického a teologického, (2) popsat potřebu odpuštění, důsledky ne-odpuštění a rozlišovat mezi odpuštěním a usmířením, (3) popsat proces odpuštění a být schopni vytvořit a aplikovat plán odpuštění.

  • Green, D., Lawrenz, M. Jak se vypořádat se studem a vinou, Praha: Návrat domů, 2008.
  • Lawrenz M., Green, D. Life after grief. Grand Rapids, MI: Baker Books. 1995.
  • Lawrenz M., Green, D. Overcoming grief and trauma. Grand Rapids, MI: Baker Books. 1995.
  • Lewis, C. S. Svědectví o zármutku. Praha: Návrat domů. 1995.
  • Smedes L. Odpusť a zapomeň, Praha: Návrat domů, 2004.
  • Worden, J. W. Grief counseling and grief therapy: A handbook for the mental health professional (4 vyd.). New York: Springer Publishing Company. 2008.
  • Worthington, E. L. Forgiving and reconciling: Bridges to wholeness and hope. Downers Grove: IVP, 2003.
  • Worthington E. L. (vyd.) Handbook of forgiveness. New York: Routledge, 2005.
  • Worthington, E. L. Forgiveness and reconciliation: Theory and aplication. New York: Routledge. 2006