Liturgika

Liturgika popisuje základní části křesťanského shromáždění a bohoslužby v kontextu Písma a historického vývoje církve. Jednotlivé liturgické principy procházejí transpozicí do současného církevního, kulturního a společenského kontextu. V předmětu je zařazeno i seznámení s křesťanskou církevní hudbou. Cílem je příprava k samostatné práci při vedení bohoslužeb, vysluhování svátostí, služby v kontextu veřejných shromáždění i ve sdělovacích prostředcích.

Liturgika má umožnit hlubší porozumění jednotlivým podobám církevní bohoslužby. Student by měl být schopen vysvětlit historický vývoj liturgie od dob apoštolské církve a stručně porovnat přístupy a důrazy římskokatolické, pravoslavné, protestantské a evangelikální.

  • ADAM, A.: Liturgika: Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Vyšehrad, Praha 2001
  • CARSON, D. A.: (Ed.). Worship: Adoration and Action. Baker/Páternoster, WEF 1993
  • ČERNÝ, P.: Studijní poznámky k liturgice. Skripta ETS, Praha 2006 (3. vydání)
  • DI SANTE, C.: Židovská modlitba: K počátkům křesťanské liturgie. OIKOYMENE, Praha 1995
  • FILIPI, P.: Příručka pro ekumenické bohoslužby, ERC, Praha 1991
  • LOCHMAN, J. M.: O smyslu křesťanských svátků, Vyšehrad, Praha 1997
  • MARTIN, R. P.: Worship in the Early Church. Eerdmans. Grand Rapids 1974 rev., 1995
  • SALAJKA, M.: Křesťanská bohoslužba. Blahoslav, Praha 1985

Učitelé

ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.
Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra praktické teologie