Liturgika

Liturgika popisuje základní části křesťanského shromáždění a bohoslužby v kontextu Písma a historického vývoje církve. Jednotlivé liturgické principy procházejí transpozicí do současného církevního, kulturního a společenského kontextu. V předmětu je zařazeno i seznámení s křesťanskou církevní hudbou. Cílem je příprava k samostatné práci při vedení bohoslužeb, vysluhování svátostí, služby v kontextu veřejných shromáždění i ve sdělovacích prostředcích.

Liturgika má umožnit hlubší porozumění jednotlivým podobám církevní bohoslužby. Student by měl být schopen vysvětlit historický vývoj liturgie od dob apoštolské církve a stručně porovnat přístupy a důrazy římskokatolické, pravoslavné, protestantské a evangelikální.

  • ADAM, A.: Liturgika: Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Vyšehrad, Praha 2001
  • CARSON, D. A.: (Ed.). Worship: Adoration and Action. Baker/Páternoster, WEF 1993
  • ČERNÝ, P.: Studijní poznámky k liturgice. Skripta ETS, Praha 2006 (3. vydání)
  • DI SANTE, C.: Židovská modlitba: K počátkům křesťanské liturgie. OIKOYMENE, Praha 1995
  • FILIPI, P.: Příručka pro ekumenické bohoslužby, ERC, Praha 1991
  • LOCHMAN, J. M.: O smyslu křesťanských svátků, Vyšehrad, Praha 1997
  • MARTIN, R. P.: Worship in the Early Church. Eerdmans. Grand Rapids 1974 rev., 1995
  • SALAJKA, M.: Křesťanská bohoslužba. Blahoslav, Praha 1985

Učitelé

ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Dr. phil. Tomáš W. Pavlíček, Ph.D.
Katedra praktické teologie