Řízení sborové práce

Tento předmět dává nahlédnout do praktických aspektů řízení práce v určité organizaci. Po teoretických aspektech se zaměřuje na charisma kyberneze a specifičnost řízení nejrůznějších úseků církevní kazatelské, pastýřské a diakonické služby, řízení církevní organizace i sociální a pastorační práce. Předmět má umožnit reflexi vlastních řídících schopností a zároveň posílit komunikaci v mezilidských vztazích.

Studium řízení dává příležitost přehlédnout své vlastní využívání času, organizační a řídící schopnosti. Student je veden k hospodaření s časem a s vlastními silami. Výsledkem má být popsání a aplikování rozdílu mezi sekulárním managementem a biblickým modelem řízení, v kontextu služby.

  • COVEY, S. R.: 7 návyků vůdčích osobností, Pragma, Praha 1994
  • KŘIVOHLAVÝ, J.: Tajemství úspěšného jednání, Grada, Praha 1995
  • MACDONALD, G., Uspořádej svůj svět. Návrat domů, Praha 2003
  • NOUWEN, Henri J. M.: In the Name of Jesus: Reflections on Christian Leadership. Crossroad, New York 1998
  • SANDERS, O.: Spiritual Leadership, Marshall Pickering, Bromley, Kent 1967
  • WHITE, J.: Excelence in Leadership: The Pattern of Nehemiah. IVP, Leicester 1986
  • WILLARD, Dallas.: The Spirit of the Disciplines. Harper, San Francisco 1988

Učitelé

Ing. Petr Geldner
Praxe, Katedra praktické teologie
Katedra praktické teologie