Teologická antropologie

Předmět se zabývá biblickými a teologickými pohledy na člověka, různými přístupy (zejm. teologickými) k antropologii. Předmět vytváří hodnotový základ pro další předměty v oblasti pastorace a sociální práce a pro multikulturní přístupy k práci s lidmi. Cíle Studenti se seznámili s různými teologickými a antropologickými přístupy. Studenti rozumí a dokáží popsat biblický pohled na člověka. Studenti jsou schopni diskutovat hodnotové postoje vycházející z tohoto biblického paradigmatu. Studenti také měli příležitost si jednání vycházející z těchto postojů vyzkoušet a mají praktickou zkušenost, která posiluje internalizaci těchto hodnot. Způsob hodnocení Klasifikovaný zápočet. Hodnocena je aktivní účast, četba a aplikační projekt.

  • Hoekema, A. A. Created in God´s Image, Eerdmans - Paternoster Press, 1986.
  • Sherlock, Ch. The Doctrine of Humanity: Contours of Christian Theology, IVP, 1996.
  • Calvin, J. Instituce učení křesťanského náboženství. Praha: KEBF 1951.
  • Boice, J. M. Základy křesťanské víry, Praha: Návrat domů, 1999.
  • Erickson, M. J. Christian Theology, 2nd ed., Baker Books, 1998.

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
PhDr. Dalimil Staněk, Ph.D., DiS.
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Ing. Rostislav Staněk, M. A.,DiS.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie
Katedra systematické teologie