Teologická antropologie

Předmět se zabývá biblickými a teologickými pohledy na člověka, různými přístupy (zejm. teologickými) k antropologii. Předmět vytváří hodnotový základ pro další předměty v oblasti pastorace a sociální práce a pro multikulturní přístupy k práci s lidmi. Cíle Studenti se seznámili s různými teologickými a antropologickými přístupy. Studenti rozumí a dokáží popsat biblický pohled na člověka. Studenti jsou schopni diskutovat hodnotové postoje vycházející z tohoto biblického paradigmatu. Studenti také měli příležitost si jednání vycházející z těchto postojů vyzkoušet a mají praktickou zkušenost, která posiluje internalizaci těchto hodnot. Způsob hodnocení Klasifikovaný zápočet. Hodnocena je aktivní účast, četba a aplikační projekt.

  • Hoekema, A. A. Created in God´s Image, Eerdmans - Paternoster Press, 1986.
  • Sherlock, Ch. The Doctrine of Humanity: Contours of Christian Theology, IVP, 1996.
  • Calvin, J. Instituce učení křesťanského náboženství. Praha: KEBF 1951.
  • Boice, J. M. Základy křesťanské víry, Praha: Návrat domů, 1999.
  • Erickson, M. J. Christian Theology, 2nd ed., Baker Books, 1998.