Sborová pastorace 1

Záměrem předmětu je budování praktické metodologie sborové pastorační služby v konkrétních tematických okruzích pastorace. Kurz definuje rozsah, zodpovědnosti, roviny a cíle pastorační služby v kontextu místního sboru. Na konkrétních praktických tématech je student veden vytváření vlastního přístupu k nejčastějším pastoračním tématům a k rozvoji pastoračních dovedností v kontextu sboru. Sborová pastorace představuje základní pastorační situace v pastorační práci v církvi a uvádí do praktické pastorační činnosti v místním sboru.

Studenti jsou vedeni k praktickému vstupu do pastorační služby či jejího rozvoje. Učí se nové orientaci v praktických otázkách. Jsou vedeni k tomu, aby nabité vědomosti uplatňovali v praxi v konkrétní službě. Předmět se snaží postihnout klíčové pastorační oblasti jako jsou pokání, odpuštění, odpuštění druhým a pomoci studentů si definovat vlastní praktický přístup. Součástí výuky je pastorační projekt, který studenty vede k aplikaci teoretických znalostí v pastorační práci s konkrétními lidmi pod supervizí učitele.

Křivohlavý, Jaro - Povídej naslouchám, Návrat domů, 1993. Kubíková, Jiřina - Pastorace v mimořádných případech, Vydavateĺstvo ECM Bratislava, 1992. Grulich, Tomáš – Pastorace, text ETS. Anderson, Neil T. - Vysvobození z pout, Návrat domů, 1996. Pteifer, Samuel - Slabé nésti, Jupos Ostrava, 1995. Lachmanová, Kateřina - Vězení s klíčem uvnitř, Karmelitánské nakladatelství, 1998. Wright, Norman H. - Navždy tátovo děvče, Návrat domů, 1998. Henslin, Earl R - Otec a syn, Návrat domů, 2003.