Integrace teologie a psychologie

Záměrem předmětu je základní orientace v různých přístupech vzájemného vztahu mezi teologií a psychologií. V teoretické části předmětu se studenti budou zabývat historickým I kořeny napětí mezi teologií a psychologií a ozřejmí si rozdíl mezi klimatem modernismu a postmodernismu. Studenti se seznámí s teoretickými základy integračního přístupu a budou mít příležitost pracovat na konkrétních tématech při jejichž vypracování budou aplikovat své teoretické poznatky. Studenti také budou usilovat o zasazení integrační diskuse do současného kontextu v ČR prostřednictvím rozhovorů s odborníky (jak teology, tak psychology). Předmět využívá poznatků získaných v předchozích teologických i psychologických předmětech a usiluje o jejich propojení jak na teoretické, tak na praktické rovině.

Studenti se budou seznamovat s historickými příčinami napětí mezi teologií a psychologií a  budou umět vysvětlit důsledky posunu k postmodernismu pro vztah mezi teologií a psychologií. Studenti se dokáží orientovat v různých možnostech vztahu mezi psychologií a teologií a prokázali schopnost integrační model aplikovat v konkrétních případech a své postoje umí zdůvodnit a obhájit. Studenti budou také vyzbrojeni pro pokračující diskusi při uplatňování důsledné integrace.

Prezentace konkrétního názoru odborníka, vypracování a prezentace eseje, závěrečná esej.

  • J. Carter, B. Narramore: The Integration of Psychology and Theology, Zondervan, 1979 (český překlad vybraných kapitol).
  • Ch. Thaxton, N. Pearcey: Duše vědy, Návrat domů, 1998, 10-113
  • Jeeves M.: Human Nature at the Millenium: Reflections on the Integration of Psychology and Christianity, Baker Book House, 1997 - kap. 2
  • Richards, Bergin: A Spiritual Strategy for Counseling and Psychotherapy, Amer. Psychol. Assoc., 1997 - k. 2 a 3
  • Freud S.: The Future of an Illusion, New York: Norton &Company, 1961, část V a VI, 25-33