Světové sociální problémy

Předmět se zabývá problematikou světových sociálních problémů (např. chudoba; děti ulice; specifické sociální problémy týkající se dívek; dětská prostituce; váleční sirotci atp.), zároveň nabízí reflexi těchto problémů a možností jejich řešení z pozic křesťanské teologie a etiky.

Cíle: Studenti se seznámí jak s jednotlivými problémy, tak možnostmi jejich řešení. Dále budou seznámeni s různými tvořivými způsoby, jak tuto problematiku vnášet do výuky a vzdělávání jak dospělých, tak dětí a mladé generace.

Rámcový rozpis učiva: Dle aktuálně probíraných světových sociálních problémů, např.: biblický a teologický úvod do tématu chudoba; humanitární pomoc a rozvojová spolupráce dětská práce; děti ulice; dětští vojáci uprchlictví HIV/AIDS způsob prezentace světových sociálních problémů (nejen) v církvi

Výstupy: aktivní účast na semináři příprava a prezentace písemného projektu k vybranému světovému sociálního problému

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení písemného projektu.

Caselman, T. Teaching Children Empathy, Social Emotion. Chapin, South Carolina: YouthLight, 2009 Doležel, J. Spravedlnost a služba. Olomouc: CARITAS-VOŠ, 2006. Hunter, Z. Změň to ty. Praha: Samuel, 2009. Kilbourn, P. Children in Crisis. Kansas City: Marc Publications, 1996. Kilbourn, P. Healing Children of War. Kansas City: Marc Publications, 1995. Martínek, M. a kol. Praktická teologie pro sociální pracovníky. Praha: Jabok, 2008. Messina, R. Dějiny charitativní činnosti. Kostelní Vydří, 2005. Průcha, J. Multikulturní výchova. Praha: Triton, 2006. Pospíšil, C. V. Teologie služby. Kostelní Vydří, 2002. Šišková, T. Výchova k toleranci a proti rasismu: multikulturní výchova v praxi. Praha: Portál, 2008. Doporučené webové stránky, organizace: Člověk v tísni (Rozvojovka, Stop dětské práci) www.nazemi.cz (mj. mají k zapůjčení výstavy) http://www.jedensvet.cz/pit/ (festival Jeden svět – možnost zapůjčení dokumentárních filmů k promítání www.lidskaprava.cz – stránka, kterou spravuje Amnesty International http://www.vivanet.sk/ – ve slovenštině, zaměřeno na ohrožené děti http://www.viva.org/ – v angličtině, zaměřeno na ohrožené děti www.live58.org – v angličtině, zaměřeno na snižování extrémní chudoby, sdružuje několik křesťanských organizací www.invisiblechildren.com – týká se dětských vojáků http://www.migraceonline.cz/cz/ – týká se uprchlictví a migrace spolecnekrozmanitosti.cz – uprchlictví, migrace https://globalengage.org – Institute for Global Engagement, organizace zabývající se náboženskou svobodou

Učitelé

Bc. Johana Vraštilová
Katedra sociální práce
Katedra sociální práce