Křestní příprava

Kurz se zaměřuje na věroučné vedení lidí po obrácení, např. křestní příprava. Zvláštní pozornost bude proto věnována otázkám duchovního růstu (v rámci teologické antropologie), řešení věroučných napětí a konfliktů a také modelům křestní přípravy a dostupným pomůckám.

Povinně volitelný kurz

Povinná: Smolík Josef. Závazek křtu. Praha: Kalich 1974. Další použitá: Brádňanská Noema ed. Vybrané katechetické metódy. Banská Bystrica: UMB 2005. Grün, Anselm. Křest. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. Pro katolické pojetí křtu, kterým jsou pokřtěni mnozí v naší společnosti. Dále se budou používat různé pomůcky pro křestní přípravu.