Pastorace konfliktů a jejich prevence

Kurz se zabývá konflikty různých typů s důrazem na manželský konflikt a konflikt v církvi. Teoretický základ je vystavěn na teologii konfliktu s doplňkem psychologických teorií konfliktu. Podrobněji jsou pak studovány příčiny a zdroje konfliktů a jsou předloženy návrhy jejich alternativního méně bolestného řešení. Je popsán konflikt v manželství a konflikt v církvi s důrazem na proces uzdravení zranění a traumat z konfliktu v rámci křesťanského společenství. Na závěr jsou řešeny pastorační otázky spojené s pomocí v konfliktu a jsou doporučena preventivní opatření, která by měla být zavedena ve zdravém sborovém společenství a zdravém manželství.

Křivohlavý Jaro: Konflikty mezi lidmi, Praha: Aviceum, 1973 Raus Pavel: Spojenci namísto protivníků, Praha: Návrat domů, 2012 Bullard, G. W. Every Congregation Needs a Little Conflict. Challice Press, 2008. Halverstadt, H. F. Managing Church Conflict. Lousville, KN: Westminster/John Knox Press, 1991. Křivohlavý, J. Konflikty mezi lidmi. Praha, Avicenum 1973. Lederach, J. P. The Little Book of Conflict Transformation, Intercourse, PA: Good Books, 2003 Raus P. Spojenci namísto protivníků, Praha: Návrat domů, 2012. Sande, K. Cestou usmíření: průvodce řešení osobních konfliktů. Praha: Návrat domů, 2004. Sells J. N., Yarhouse M. A. Counseling coupes in Conflict: A Relational Restoration Model, Downers Grove: IVP Academic, 2011.