Církev a islám

Dvoudenní konference určená pro starší, sborové pracovníky, kazatele, pastory, vedoucí křesťanských služeb, misionáře a misijní pracovníky.

Stěží hledat náboženství, které by se tak často objevovalo v sekulárních médiích a vzbuzovalo takové emoce, jako islám. V Evropě žije kolem 50 miliónů muslimů a jejich počet roste. Čemu tito lidé věří? Jak se dívají na křesťanství? Jaký postoj by k nim měla zaujmout církev?